تلگرام کانال
تلگرام کانال

کانال برق و اتوماسیون اراد

کانال برق و اتوماسیون اراد

ID : @barghsanataradqazvin

۱-طراﺣﯽ و اﺟرا اﻧواع ﭘروژه ھﺎی اﺗوﻣﺎﺳﯾون ﺷﺎﻣل ﺑرﻧﺎمه ﻧوﯾﺳﯽ اﻧواع PLC ها و مانیتورینگ
۲ – طراﺣﯽ و اﺟرا ﺗﺎﺑﻠوھﺎی ﺧﺎزﻧﯽ
۳ – طراﺣﯽ و اﺟرا ﺗﺎﺑﻠوھﺎی ﻗدرت
۴ – ﺗﺑدﯾل دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎ از ﺣﺎﻟت دﺳﺗﯽ به اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ
۵- راه اندازی و اجرا کامل برق کارخانھ شامل (اجرا چاه ارت- کابل کشی- سینی کشی و روشنایی)
۶- طراحی وساخت انواع دستگاھای صنعتی (انواع کانوایر –بالابر –دستگاه تست نشتی-دستگاه کویل خم کن …….)
۷- رفع عیب وتعمیر انواع دستگاھھای صنعتی
۸- ساخت بدنھ و سلول انواع تابلوھای برق
۹- طراحی و اجرا تابلوھای کنتور برای مجتمع ھای بزرگ
۱۰- طراحی و اجرا تابلوھای کنترل چاه اب و مخازن
۱۱- اجرا چاه ارت

مسئولیت محتوای کانال به عهده ی صاحب کانال است، در صورت مشاهده تخلف از قسمت گزارش به ما اطلاع دهید.

کانالی پیدا نشد

کانال های ویژه کانال های محبوب ثبت کانال شما

تلگرام کانال

کانال بزرگ معرفی بهترین کانال های تلگرام

» عضویت در کانال