تلگرام کانال
تلگرام کانال

کانال مدیریت، فناوری، آینده نگری

کانال مدیریت، فناوری، آینده نگری

ID : @weshowtomorrowtoday

کانال “تجربه آینده”: کانالی متفاوت که در تقویت قدرت تحلیلی شما بسیار موثر است. موضوع کانال مدیریت، فناوری و آینده نگری است ولی مطالب به نحو جذابی توسط چندین استاد دانشگاه ارائه میگردد. زودتر بپیوندید که از مطالب ارائه شده و اساتید عقب نیفتید

مسئولیت محتوای کانال به عهده ی صاحب کانال است، در صورت مشاهده تخلف از قسمت گزارش به ما اطلاع دهید.

کانالی پیدا نشد

کانال های ویژه کانال های محبوب ثبت کانال شما