ثبت کانال تلگرام

برای ثبت کانال، نوع ثبت کانال خود را انتخاب نمایید؟ثبت ویژهثبت رایگان
لینک اختصاصی joinchat بله خیر
مدت زمان بررسی و تایید کانالکمتر از 1 ساعت2 روز کاری
نمایش در صفحه کانال های ویژه (بازدید بیشتر) بله خیر
نمایش در تمامی صفحات معرفی کانال ها (11,852 صفحه) (بازدید بیشتر) بله خیر
نمایش در ابتدای نتایج جستجو و دسته بندی مربوطه (بازدید بیشتر) بله خیر
امکان ویرایش آگهی بله خیر
نمایش تعداد بازدید آگهی بله خیر
نمایش در صفحه نخست بله خیر
هزینه ثبت

19,000 تومان

رایگان

برای ثبت کانال، نوع ثبت کانال خود را انتخاب نمایید؟ثبت ویژهثبت رایگان