کانال تلگرام اقتدار نظامی ایران

کانال تلگرام اقتدار نظامی ایران

ID: @militaryiran1

معرفی تسلیحات اخبار و مستندهای نظامی
(معرفی تسلیحات سری و جدید ساخت داخل)

توجه: مسئولیت محتوای این شبکه اجتماعی به عهده ی صاحب آن می باشد، لطفا قبل از اعتماد به آن، تحقیق کنید، همچنین در صورت مشاهده تخلف از قسمت گزارش به ما اطلاع دهید.

کانال های تلگرام ویژه