کانال تلگرام برق و اتوماسیون اراد

کانال تلگرام برق و اتوماسیون اراد

ID: @barghsanataradqazvin

۱-طراﺣﯽ و اﺟرا اﻧواع ﭘروژه ھﺎی اﺗوﻣﺎﺳﯾون ﺷﺎﻣل ﺑرﻧﺎمه ﻧوﯾﺳﯽ اﻧواع PLC ها و مانیتورینگ
۲ – طراﺣﯽ و اﺟرا ﺗﺎﺑﻠوھﺎی ﺧﺎزﻧﯽ
۳ – طراﺣﯽ و اﺟرا ﺗﺎﺑﻠوھﺎی ﻗدرت
۴ – ﺗﺑدﯾل دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎ از ﺣﺎﻟت دﺳﺗﯽ به اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ
۵- راه اندازی و اجرا کامل برق کارخانھ شامل (اجرا چاه ارت- کابل کشی- سینی کشی و روشنایی)
۶- طراحی وساخت انواع دستگاھای صنعتی (انواع کانوایر –بالابر –دستگاه تست نشتی-دستگاه کویل خم کن …….)
۷- رفع عیب وتعمیر انواع دستگاھھای صنعتی
۸- ساخت بدنھ و سلول انواع تابلوھای برق
۹- طراحی و اجرا تابلوھای کنتور برای مجتمع ھای بزرگ
۱۰- طراحی و اجرا تابلوھای کنترل چاه اب و مخازن
۱۱- اجرا چاه ارت

توجه: مسئولیت محتوای این شبکه اجتماعی به عهده ی صاحب آن می باشد، لطفا قبل از اعتماد به آن، تحقیق کنید، همچنین در صورت مشاهده تخلف از قسمت گزارش به ما اطلاع دهید.

کانال های تلگرام ویژه