کانال تلگرام عارفین

کانال تلگرام عارفین

ID: @arefiin

🍂﷽🍃

💠مَطالـب معرفتے و زیبـا از بـزرگان عرفان
💠کـاربردی تـرین مطالب سـیر و سلوک
💠معــرفی اسـاتید اخـلاق و عـرفان

♻ادمــین:tavab21@

توجه: مسئولیت محتوای این شبکه اجتماعی به عهده ی صاحب آن می باشد، لطفا قبل از اعتماد به آن، تحقیق کنید، همچنین در صورت مشاهده تخلف از قسمت گزارش به ما اطلاع دهید.

کانال های تلگرام ویژه