کانال تلگرام اندکی تفکر

کانال تلگرام اندکی تفکر

ID: @fekkon

#من_جهآن_خودم_هستم؛ #وجدآن_صدآی_خدآست…!!!

بی توقع انسآن بآشیم و مهربآن…!!!

گر مسلمآن گر یهود گر مسیح!
آدمی بآشید بآ هر دینُ مذهبی!

✅ #مفهومی
✅ #انگیزشی
✅ #فلسفی
✅ #رمآنتیک
✅ #اجتمآعی
✅ #فرهنگی

توجه: مسئولیت محتوای این شبکه اجتماعی به عهده ی صاحب آن می باشد، لطفا قبل از اعتماد به آن، تحقیق کنید، همچنین در صورت مشاهده تخلف از قسمت گزارش به ما اطلاع دهید.

کانال های تلگرام ویژه