قوانین و شرایط

قوانین عمومی

کلیه اصول تلگرام کانال منطبق با قوانین جمهوری اسلامی ایران و قانون تجارت الکترونیک است، همچنین کاربر نیز ملزم به رعایت این قوانین می باشد. در صورتی که قوانین در آینده تغییر پیدا کند، از همین صفحه اطلاع رسانی می شود.