کانال تلگرام پرشین فارکس

کانال تلگرام پرشین فارکس

ID: @forex_cs

📊 Our Signals Info 📊
◼️ Daily 6,7 Signals
◼️ No Half Close
◼️ No Multiple Targets
◼️ Daily 300 Pips Confirm
◼️ Weekly Target 1500+
◼️ Cover All Sessions
#Caspian_Forex_Signal

توجه: مسئولیت محتوای این شبکه اجتماعی به عهده ی صاحب آن می باشد، لطفا قبل از اعتماد به آن، تحقیق کنید، همچنین در صورت مشاهده تخلف از قسمت گزارش به ما اطلاع دهید.

کانال های تلگرام ویژه